Mw. Mr M.D. Ubbink

03 oktober 1966

Talen: Duits, Engels

Email: ubbink@sbd-advocaten.nl

Secretaresse:
Monique Beerens
Email: beerens@sbd-advocaten.nl
Telefoon: 053-4800645

Marike Ubbink studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg en is sinds 1 mei 1994 advocaat. Voorheen werkte zij als stafjurist bij de Raad van State, als advocaat bij Derks Star Busmann te Utrecht en bij JPR Advocaten te Enschede. Marike is één van de oprichters van het kantoor en maakt deel uit van de maatschap.

Zij is lid van het bestuur van de VVE Trompflat Enschede. Ook is Marike lid van de specialistenvereniging Vereniging voor bouwrecht-advocaten (VBR-A).

Marike heeft ruime ervaring met het oplossen van problemen bij het ontwerpen of (laten) uitvoeren van bouwprojecten (bouwrecht), bij het huren of verhuren van onroerende zaken (huurrecht) en vergunningverlening door de overheid (recht van de ruimtelijke ordening). Ook houdt zij zich graag bezig met civielrechtelijke kwesties over de uitvoering van contracten (inclusief incassozaken). Grondeigenaren en buren staat zij regelmatig met succes bij in zaken over erfdienstbaarheden en het burenrecht (verbintenissenrecht).  Daarnaast verleent zij rechtsbijstand aan slachtoffers van verkeers- en bedrijfsongevallen evenals geweldsdelicten bij het verhalen van door hen geleden materiële en immateriële (“smartengeld”) schade.

Marike speelt in haar vrije tijd graag golf en doet aan yoga.