Ons werkterrein op het gebied van het arbeidsrecht beperkt zich zeker niet alleen tot dienstverlening ten behoeve van werkgevers.

Arbeidsrecht

Gerechtelijke procedures kunnen vaak worden voorkomen en kosten worden beperkt wanneer in geval van (dreigende) arbeidsgeschillen tijdig een goede arbeidsrechtadvocaat wordt ingeschakeld. Onze advocaten adviseren voorts over het opstellen van arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden, huishoudelijke reglementen, verzuim- en controlevoorschriften en sociale plannen.

Ook adviseren zij u graag bij de “opbouw” van een zogeheten ontslagdossier. Daarmee kunnen veel kosten worden bespaard als in een later stadium de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd.

Voor arbeidsrechtelijke kwesties kunt u terecht bij Mr (Ben) Van Beek. Ben heeft jarenlange ervaring op het gebied van arbeidszaken en beoefent het arbeidsrecht op kwalitatief hoog niveau.

Mr Van Beek is uiteraard in het bezit van het arbeidsrechtelijke kwaliteitskenmerk van de Nederlandse Orde van Advocaten. Tevens is hij lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten ressort Arnhem (VAARA) en van de Vereniging Arbeids Advocaten Nederland (V.A.A.N.).