Grensoverschrijdende zaken zijn vaak zeer complex. Welk recht is van toepassing? In welk land moet worden geprocedeerd?

IPR

Bij internationaal privaatrecht speelt de vraag welke rechter bevoegd is om van een geschil kennis te nemen – bijvoorbeeld de Duitse of de Nederlandse rechter – en tevens welk recht moet worden toegepast. Gelet op het feit dat internationale contacten steeds vaker voorkomen, zeker in een grensgebied als Twente, en er steeds meer wordt gehandeld op internationaal vlak is het van groot belang om goed advies in te winnen van een expert op het gebied van internationaal recht. Onze expert op dit vlak is AndrĂ© Stellingwerf. Hij heeft zeer veel ervaring op het gebied van het internationaal privaatrecht en zal u in voorkomende gevallen uitstekend van dienst zijn.