Bij een strafzaak gaat het om de verdenking van een strafbaar feit. De Officier van Justitie dagvaardt iemand om voor de rechter te verschijnen.

Strafrecht

Indien u in aanraking komt met het strafrecht – u kunt hierbij onder andere denken aan verkeersovertredingen, alcoholdelicten, misdrijven en fraudekwesties – is het van groot belang dat u zich laat bijstaan door een advocaat die uw belangen optimaal behartigt. Ben van Beek (advocaat) heeft jarenlange ervaring op het gebied van het strafrecht en bij hem bent u in goede handen.