mw. mr. L.L. van Dijk SBD Advocaten

mw. mr. L.L. van Dijk

Nederlands, Engels, Duits
vandijk@sbd-advocaten.nl

(053) 480 06 48

Lous van Dijk studeerde in Amsterdam en werd in 2013 bij de rechtbank te Almelo beëdigd als advocaat. Vanaf 1 december 2017 is zij werkzaam bij Stellingwerf Van Beek & Drosten Advocaten. Sinds 2021 maakt Lous deel uit van de maatschap.

Lous houdt zich voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, bouwrecht en personen- en familierecht.

Lous heeft een brede juridische kennis. Zij gaat doelgericht te werk en is communicatief vaardig.

Lous is geboren en getogen in Enschede, zij heeft de Twentse no-nonsense mentaliteit, is pro-actief en spreekt de taal van de Twentse ondernemer.

Lous heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en Familierecht (Echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, einde samenleving, partneralimentatie, kinderalimentatie, erkenning, voornaamswijziging, omgangsregelingen, ontkenning vaderschap, boedelverdeling, ondertoezichtstelling, curatele- en bewindstellingen, uithuisplaatsingen, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, gezag kwesties);
  • Arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, (ver)nietig(ing)ontslag, kennelijk onredelijk ontslag, ontslagvergunning, ontbinding arbeidsovereenkomst, loonvordering, secundaire arbeidsvoorwaarden, ziekte- en re-integratie, bedrijfsongeval, reorganisatie).