Onze faillissementsspecialist is  mr. F. Hoff 

Specialisatie

Faillissementsrecht

U kunt als ondernemer of particulier op verschillende manieren te maken krijgen met het faillissementsrecht. Uw onderneming, leverancier of afnemer kan zich bijvoorbeeld in financiële moeilijkheden bevinden. Mr. F. Hoff heeft uitgebreide ervaring in het faillissementsrecht en wordt regelmatig door de Rechtbank aangesteld tot curator in faillissementen. 

Hij kan u onder meer helpen bij: 

  • juridisch advies met betrekking tot een eigen aangifte van faillissement, surséance van betaling of een doorstart; 
  • het aanbieden van een (gerechtelijk) akkoord; 
  • juridisch advies bij (dreigend) faillissement van een leverancier of afnemer; 
  • eigendomsvoorbehoud, retentierecht of recht van reclame; 
  • geschillen met curatoren (Actio Pauliana, bestuurdersaansprakelijkheid en dergelijke); 
  • een melding betalingsonmacht of aansprakelijkstelling door de fiscus; 
  • uitwinning van zakelijke zekerheden (hypotheekrecht, pandrecht, bankgarantie); 
  • uitwinning van persoonlijke zekerheden (hoofdelijke aansprakelijkheid, borgtocht); 
  • Wettelijke schuldsanering (tussentijdse beëindiging, hoger beroep en dergelijke).