Erfrecht houdt zich bezig met de bezittingen en schulden van iemand die is overleden. 

Specialisatie

Erfrecht

Erfrecht houdt zich bezig met de bezittingen en schulden van iemand die is overleden. 

Voorbeelden van erfrecht zaken (geschillen), waarin mevrouw mr. Anke Bovenmars u deskundig kan bijstaan zijn:

  • Erven of een erfenis nalaten
  • Testament aanvaarden of verwerpen
  • Afwikkeling nalatenschap
  • Schenkingen
  • Onenigheid met familie over verdeling van een erfenis
  • Testament bij dementie
  • Legitieme portie
  • Beneficiair aanvaarden van de erfenis (als de bezittingen hoger zijn dan de schulden