Ons werkterrein op het gebied van het arbeidsrecht beperkt zich zeker niet alleen tot dienstverlening ten behoeve van werkgevers.

Specialisatie

Arbeidsrecht

Gerechtelijke procedures kunnen vaak worden voorkomen en kosten worden beperkt wanneer in geval van (dreigende) arbeidsgeschillen tijdig een goede arbeidsrechtadvocaat wordt ingeschakeld. Onze advocaten adviseren voorts over het opstellen van arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden, huishoudelijke reglementen, verzuim- en controlevoorschriften en sociale plannen.

Ook adviseren zij u graag bij de 'opbouw' van een zogeheten ontslagdossier. Daarmee kunnen veel kosten worden bespaard als in een later stadium de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd.

Voor arbeidsrechtelijke kwesties kunt u terecht bij mw. mr. (Lous) Van Dijk. Lous heeft ruime ervaring op het gebied van arbeidszaken en beoefent het arbeidsrecht op kwalitatief hoog niveau.