Ondernemingsrecht: core business van SBD Advocaten

Specialisatie

Ondernemingsrecht

Binnen uw onderneming kunnen zich allerlei juridische zaken afspelen waarbij mr. F. Hoff u kan helpen. Hij kan u hierin bijstaan met advies en indien nodig voor u procederen. Mr. Hoff heeft ruime ervaring met vrijwel alle gerechtelijke procedures, zoals in kort geding of in hoger beroep. 

Hij kan u onder meer helpen bij: 

 • juridisch advies bij (dreigende) zakelijk conflicten; 
 • vennootschapsrechtelijke geschillen (aandeelhouders, bestuurders, etc.); 
 • wanprestatie; 
 • schadevergoeding; 
 • opstellen en beoordelen contracten; 
 • opstellen en beoordelen algemene voorwaarden; 
 • huurrecht; 
 • incassozaken; 
 • beslagleggen; 
 • faillissementsrecht; 
 • bestuurdersaansprakelijkheid; 
 • vestigen of uitwinnen zekerheden (hypotheekrecht, pandrecht, bankgarantie hoofdelijke aansprakelijkheid, borgtocht);