Privacy verklaring

Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

Privacy
SBD-advocaten.nl is een website van SBD Advocaten, hierna te noemen "SBD".

SBD hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. verbetering van onze website;
 2. marketingdoeleinden;
 3. social media.

Cookies
Om bezoeken aan sbd-advocaten.nl te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij.

Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat u direct gebruik kunt maken van onze sociale media. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (totdat u uw tijdelijke bestanden wist).

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Er zijn 3 soorten cookies:

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden nietngedeeld met derden.

Analysecookies
Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de

website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Googlen kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor nzover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Social Media Plugins
Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, in ons geval door Twitter, Linkedln en Youtube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media.

Wij hebben geen invloed op hoe Twitter, Linkedln en Youtube (Google) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter , Linkedin en Google.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden maximaal twe.e jaar bewaard.

Uw persoonsgegevens en derden
SBD verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
SBD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Uw rechten
U hebt het recht SBD te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren. aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan SBD, Postbus 258, 7500 AG, Enschede of aan info@sbd-advocaten.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
SBD behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van SBD, kunt u zich richten tot SBD, Postbus 258, 7500 AG, Enschede of aan info@sbd-advocaten.nl.

Enschede, 25 mei 2018

Privacyverklaring mailings

1. Privacy
Stellingwerf Van Beek & Drosten advocaten en bedrijfsadviseurs, hierna te noemen "SBD" wil dagelijks op het hoogste niveau presteren en stelt het belang van de cliënt voorop. Zo ook de bescherming van uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van cliënten en prospects voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe SBD uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens SBD verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie SBD voor marketingdoeleinden persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • cliënten van SBD;
 • prospects van SBD;
 • personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven en uitnodigingen van SBD.

2. Verkrijgen persoonsgegevens
SBD verkrijgt uw persoonsgegevens van uzelf:

 • u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan SBD voor de behandeling van uw zaak;
 • u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
 • u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken,
 • evenementen, etc.
 • uw (voormalig) werkgever;
 • publieke bronnen zoals Linkedln of de website van de organisatie waar u werkzaam bent.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
S8D verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, verbetering van onze website ensocial media.

SBD verwerkt persoonsgegevens op grond van: 

 • uw toestemming;
 • of onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van SBD om u nieuwsbrieven en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de juridische ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die SBD verwerkt en met welk doel.

Naam (inclusief initialen)
\/oor de juiste aanhef in onze digitale berichten

Adres (zakelijk en privé)
Om contact met u op te kunnen nemen

Functie of beroep
voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren

Titel(s)
Voor de juiste aanhef

E-mailadres
om contact met u op te kunnen nemen en onze 
digitale berichten te kunnen versturen

Telefoonnummer, mobiele nummer
Om contact met u op te kunnen nemen

Geslacht
Voor de juiste aanhef

Bedrijf of organisatie
Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie op uw badge op te kunnen nemen en voor de aansluiting met onze klantrelaties

Link naar uw Linkedln-pagina  
om uw persoonsgegevens actueel te kunnenhouden

Uw contactpersoon bij SBD
Om onze digitale berichten te kunnen personaliseren

lnteressegebieden
(praktijkgebieden, thema's om onze digitale berichten te personaliseren en en/of sectoren) slechts voor zover u deze hebt ervoor zorg te dragen dat u relevante en passende opgegeven digitale berichten ontvangt.

(Eerdere) Nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor evenementen:
Om de juistheid van verstuurde digitale berichten die u wij u hebben toegestuurd te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren

Opt-in
Om opt-in formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat we onze digitale berichten kunnen aanpassen aan uw wensen.

Opt-out
Klikgedrag op basis van IP-adressen (dus niet om te kunnen analyseren of digitale berichten worden gelezen) en om toekomstige digitale berichten te kunnen verbeteren.

4. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u SBD informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of SBD stopt met het versturen van nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 •  blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
  uw onderneming houdt op te bestaan;
  in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met SBD;

5. Uw rechten
Onderaan elke digitale mailing die u van SBD ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link 'afmelden' of 'aanmelden'. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht SBD te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan SBD, Postbus 258, 7500 AG, Enschede of aan info@sbdadvocaten.nl. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

6. Uw persoonsgegevens en derden
SBD deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. SBD kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

7. De veiligheid van uw persoonsgegevens
SBD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
SBD behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.sbd-advocaten.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

9. Contact
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot SBD, Postbus 258, 7500 AG, Enschede of aan info@sbd-advocaten.nl.

Voor vragen of opmerkingen voor de Functionaris Gegevensbescherming van SBD kunt u contact opnemen via info@sbd-advocaten.nl.

Enschede, 25 mei 2018