Hulp bij het incasseren van uw vorderingen

Specialisatie

Incassozaken

Uw onderneming ziet zich van tijd tot tijd geconfronteerd met een debiteur die niet betaalt. Vaak is een telefoontje of betalingsherinnering voldoende om dit op te lossen. Soms is er echter méér aan de hand en weigert uw klant te betalen of is uw klant hier (tijdelijk) niet toe in staat. Mr. F. Hoff is gespecialiseerd in het innen van geldvorderingen (lid Vereniging van Incassoadvocaten) en kan u bij het incasseren van uw vordering helpen, uw relatie met de klant niet uit het oog verliezend. 

Hij kan u onder meer helpen bij: 

  • buitengerechtelijke incassowerkzaamheden (sommeren, vorderen van buitengerechtelijke incassokosten of vertragingsrente en dergelijke); 
  • het treffen van een betalingsregeling; 
  • het voeren van gerechtelijke incassoprocedures; 
  • het leggen van (conservatoir) beslag; 
  • het aanvragen van faillissement.