De vastgoedadvocaten van ons kantoor hebben ruime ervaring en juridische expertise op het gebied van bouwrecht.

Specialisatie

Bestuurs- en bouwrecht

De vastgoedadvocaten van ons kantoor hebben ruime ervaring en juridische expertise op het gebied van bouwrecht. Geregeld staan zij opdrachtgevers, architecten, aannemers en ontwikkelaars bij op juridisch vlak.

Het bouwrecht omvat alle rechtsregels die zijn bedoeld om bouw- en aanverwante processen (zoals slopen en aanleggen) te reguleren.
Een deel van die regels is van publiekrechtelijke aard en ziet op planologische kwesties – zoals de totstandkoming van een bestemmingsplan – waarbij steeds een overheidsinstantie betrokken is. Hierbij spelen de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Bouwbesluit een belangrijke rol.

Het andere deel van die regels is privaatrechtelijk van aard en ziet op het maken en uitvoeren van afspraken tussen opdrachtgever, architect, aannemer en eventuele andere bij een bouwproces betrokken partijen. Behalve de algemene regels in het Burgerlijk Wetboek kunnen specifieke voor de bouwwereld geschreven algemene voorwaarden (zoals de UAV ’89 en UAV 2012) daarbij van toepassing zijn.

Ons kantoor heeft een bouwrechtexpert aan boord in de persoon van mw. mr. (Marike) Ubbink. Marike is lid van de door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialistenvereniging (VBR-A).

Mr. M.D. Ubbink, mr. F. Hoff en mr. L.L. van Dijk staan u graag bij als u juridische vragen hebt op dit gebied.  Ook met vragen over bestemmingsplannen (ruimtelijke ordening) of handhaving bent u bij ons aan het goede adres.