Klachtenreglement

Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.